लोकसभा निवडणूक 2024 : चौथ्या दिवशी जळगावसाठी नऊ उमेदवारांनी घेतले 22 अर्ज तर रावेरसाठी आठ उमेदवारांनी घेतले 24 अर्ज

जळगाव लोकसभा मतदार संघासाठी एक अपक्ष व रावेर लोकसभा मतदार संघासाठी चार अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज दाखल


जळगाव : लोकसभा निवडणूक 2024 ची अर्ज दाखल करण्याची सूचना 18 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर चौथ्या दिवशी सोमवार, 22 एप्रिल रोजी जळगाव लोकसभा मतदार संघासाठी नऊ उमेदवारांनी 22 अर्ज घेतले तर रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी आठ उमेदवारांनी 24 अर्ज घेतले. चौथ्या दिवशी जळगाव लोकसभा मतदारसंघासाठी मुकेश मुलचंद कोळी या अपक्ष उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी संजय प्रल्हाद कांडेलकर, मुक्ताईनगर (अपक्ष) यांनी तीन उमेदवारी अर्ज दाखल केले. तर प्रवीण लक्ष्मण पाटील, मलकापूर या अपक्ष उमेदवाराने एक अर्ज दाखल केला. असे जळगाव व रावेर लोकसभा मतदार संघात सोमवारी एकूण पाच अर्ज दाखल झाले.

जळगावात नऊ उमेदवारी घेतले 22 अर्ज
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 ची नामनिर्देशन दाखल करण्याची सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर सोमवार, 22 एप्रिल 2024 रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयातून जळगाव लोकसभा मतदारसंघासाठी 09 उमेदवारांनी 22 अर्ज घेतले आहेत. त्यात जळगाव लोकसभा मतदारसंघासाठी सचिन विष्णू घोडेस्वार, जळगाव (अपक्ष) 02, प्रदीप भीमराव मोतीराया चांदसर, ता.धरणगाव (अपक्ष) 02, प्रदीप भीमराव मोतीराया यांनी सुनंदाबाई भीमराव मोतीराया (भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष) 02, विलास देवराम कोळी, कळमसरे, ता.अमळनेर (अपक्ष) 04, किरण ब्रिजलाल कोळी, जळगाव (अपक्ष) 03, दीपक सुखदेव सोनार, जळगाव यांनी लीना शाम पाटील (अपक्ष) 04, ज्ञानेश्वर मगनपुरी गोसावी, जळगाव (आम जनता पार्टी) 02, इनेश एकनाथ राठोड, लोंजे, ता.चाळीसगाव (अपक्ष) 01, गौरव दामोदर सुरवाडे, जळगाव (अपक्ष) 02 असे एकूण 09 उमेदवारांनी 22 अर्ज घेतले आहेत.

रावेरसाठी आठ उमेदवारी घेतले 24 अर्ज
रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी 08 उमेदवारांनी 24 अर्ज घेतले आहेत. त्यात मनोज नामदेव चौधरी, भुसावळ (अपक्ष) 02, शेख इम्रान शेख बिस्मिल्ला, मलकापूर (अपक्ष) 04, श्रावण काशीनाथ डहाळे, राजुरा, मुक्ताईनगर (अपक्ष) 02, उमेश दत्तात्रय पाटील, ममुराबाद यांनी रवींद्र प्रल्हादराव पाटील, मानूर, बोदवड (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गट) यांच्यासाठी 02, राहुल बापू साळुंके, किनगाव यांनी जगन देवराम सोनवणे, भुसावळ (अपक्ष)यांचेसाठी 04, विजय मधुकर साळुंके, किनगाव यांनी पुष्पा जगन सोनवणे, भुसावळ (अपक्ष) यांच्यासाठी 04, गजानन रमेश रायडे, जामनेर (अपक्ष) 04, शेख रमजान शेख करीम, भुसावळ यांनी नाजमीन बी.शेख रमजान (सर्व समाज जनता पार्टी) 02 असे एकूण 08 उमेदवारांनी 24 अर्ज घेतले आहेत.

यांनी दाखल केला अर्ज
अर्ज दाखल करण्याच्या चौथ्या दिवशी जळगाव लोकसभा मतदारसंघासाठी मुकेश मुलचंद कोळी, शिरसोली, प्र.न.तालुका जळगाव या अपक्ष उमेदवाराने निवडणूक निर्णय अधिकारी जळगाव लोकसभा मतदारसंघ यांच्याकडे जळगाव लोकसभा मतदारसंघासाठी आपला उमेदवारी अर्ज सोमवार, 22 एप्रिल 2024 रोजी दाखल केला. रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी संजय प्रल्हाद कांडेलकर, मुक्ताईनगर (अपक्ष) यांनी तीन उमेदवारी अर्ज दाखल केले तर प्रवीण लक्ष्मण पाटील, मलकापूर या अपक्ष उमेदवाराने एक अर्ज दाखल केला. सोमवार, 22 रोजी जळगाव लोकसभा मतदारसंघासाठी एक तर रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी चार असे एकूण पाच अर्ज सोमवारी दिवसभरात दाखल झाले.


कॉपी करू नका.